Neumann, Cecilie Basberg: Det bekymrede blikket

Neumann, Cecilie Basberg: Det bekymrede blikket

  • 310,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Denne boken handler om helsesøstres bekymrede blikk på barn og foresatte; bekymringer som kan omfatte alt fra dårlig tannhelse til barn som lever med vold og omsorgssvikt. Dette innebærer ikke ubetydelige utfordringer for helsesøstrene, som ser foresatte og deres barn kort og sjeldent. Hvordan forholder helsesøstrene seg i saker hvor de er bekymret for at noe kan være galt i et barns omsorgssituasjon? Hvordan tenker de om disse sakene og hva gjør de? Boken forsøker å finne svar på disse spørsmålene delvis i helsesøsterinstitusjonen, delvis i institusjonens relasjon til staten, og delvis i helsesøstrenes faglige og personlige kunnskap om barn og barnehelse. Et sentralt utgangspunkt for bokens analyser er forholdet mellom normalitet og avvik, og dermed de betingelsene helsesøstre ser og kategoriserer i forhold til. Sentralt er også kjønn, klasse og kunnskap, som forfatteren hevder en må analysere for å forstå helsesøstres arbeid og handlinger.

Cecilie Basberg Neumann er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo (1997), Gestaltterapeut fra NGI (1996), og tok doktorgrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo i 2007. Basberg Neumann arbeider nå ved Arbeidsforskningsinstituttet/AFI.

Boken er en noe omarbeidet versjon av hennes doktoravhandling.

 

 

Innhold

Forord ................................................................................ 5Kapittel 1: Helsestasjonen og helsesøstrene ................. 11

Helsestasjonens formelle mandat .......................................... 13

Fra barnemishandling til bekymring ....................................... 16

Det profesjonssosiologiske feltet ........................................... 18

Andreordensomsorg ............................................................ 21

Folkehelse og forebyggende helsearbeid ............................... 23

Problemstillinger .................................................................. 24

Metodisk bakgrunn .............................................................. 26

Bokens oppbygging og kapitteloversikt .................................. 28


Kapittel 2: Historisk blikk på helsestasjonen ................ 30

Helsepolitisk bakgrunn og de første sykepleierutdanningene ... 32

Sanitetskvinnene ................................................................. 34

Helsestasjonene .................................................................. 40

Sykepleiernes underordning .................................................. 42

Institusjonalisert underordning og pliktoppfyllenhet ................. 48


Kapittel 3: Analytisk innramming .................................... 50

Arbeid med folkehelsen: indirekte styring .............................. 51

Foucaults regjeringsbegrep ................................................... 52

Arbeid for folkehelsen ......................................................... 55

Andreordens omsorg ........................................................... 57

Begreper og sammenhenger ................................................ 59

En forhandlingsåpen profesjon .............................................. 59

Bourdieu og Foucault ........................................................... 62


Kapittel 4: Metode, kunnskapsproduksjon og

vitenskaps­teoretisk situering ........................................ 65

En tidlig erfaring .................................................................. 66

Vitenskapsteoretisk situering og førforståelse ........................ 69

Refleksjon ............................................................................ 71

Feltet – begrenset adgang .................................................... 72

Sentrale felterfaringer .......................................................... 76

Lojalitet .............................................................................. 77

Etiske betraktninger ............................................................. 78

Materialet ........................................................................... 80

Intervjuene ......................................................................... 83

Maktrelasjonen ................................................................... 87

Tillit og taushetsplikt ............................................................ 93

Intervjuenes kunnskapsstatus ............................................... 94

Felt, analyse, klasse og etnisitet ............................................ 95

Om (ikke-deltakende) observasjon ........................................ 97

Hvordan jeg har analysert mitt materiale ............................. 101


Kapittel 5: Blikk og kategoriseringer ........................... 102

Kravspesifikasjonene til helsestasjonsvirksomheten .............. 103

Noen innledende analytiske og teoretiske refleksjoner .......... 103

Merviter og medviter ......................................................... 104

To diskurser om vold og fordeling av skyld .......................... 107

Helsesøsterblikket ............................................................. 109

Kategorier ........................................................................ 115

Buffer mellom foreldre og barnevern, to barnevernssaker .... 119

Grensefigurer .................................................................... 125

Rene kategorier ................................................................. 129

Avslutning ......................................................................... 133


Kapittel 6: Handling ....................................................... 135

To handlingsbetingelser mellom moral og system ................. 136

Observasjon og tvil ............................................................ 141

(U)håndterbare tegn .......................................................... 144

Kjønnet handling? .............................................................. 151

Handling og ”gjøring” ........................................................ 159

Regjeringens grense .......................................................... 162

Kapittel 7: Kropp og kunnskap ..................................... 165

Perspektiver på kropp ........................................................ 166

Barnekroppen på venterommet ........................................... 172

Mellom ulike kunnskapsbaser ............................................. 180

Helsesøster som den kroppsliggjorte ideelle mor .................. 181

Avsluttende bemerkninger .................................................. 182


Kapittel 8: Klasse og etnisitet ....................................... 184

Blikk og klasse .................................................................. 185

Klasse som analytisk verktøy og empirinært begrep ............. 187

Tre empiriske inntak til å se klasse ...................................... 188

Veiledning, rådgivning og barneoppdragelse ......................... 189

Barneoppdragelse og kunnskap .......................................... 192

Fra tukt til grensesetting ..................................................... 194

Et stilbrudd ........................................................................ 197

Venterommets kontrollerte stemning (på sporet av

klasse og kjønn) .......................................................... 199

Makt, tillit og klasset kunnskap ........................................... 202

Hva innebærer god barneoppdragelse og god grensesetting? . 208

Konsekvenser av klasse, etnisitet og makt ........................... 213


Kapittel 9: Avvikets usynliggjøring ............................... 216

Feltets grenseverdier ......................................................... 219

Tvil og kunnskap ............................................................... 222


Litteratur ........................................................................ 226

 


ISBN 978-82-7099-529-5, 242 sider, heftet
Format: 15x21,5 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2009

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid