Røsstad, Rune: Den språklege røynda

Røsstad, Rune: Den språklege røynda

  • 310,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder

Kva veit folk flest - ikkje-lingvistar - om endring og variasjon i eigen dialekt? Er oppfatningane deira i samsvar med talemålet slik det faktisk blir brukt, og slik det blir beskrive av språkvitarar, eller er vanlege folks oppfatningar misvisande og lite dekkjande for stoda? Og kvifor er oppfatningane som dei er? Byggjer dei på haldningar og verdiar eller på kunnskapar og observasjonar? Har spåkvitarane noko å lære av desse oppfatningane? Det er slike spørsmål folkelingvistikken dreier seg om.