Gunleifsen, Elin: DU som avhengig form

Gunleifsen, Elin: DU som avhengig form

  • 345,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


om avhengig pronoenform i talespråket i Aust-Agder - en undersøkelse i virkelig tid


Avhandlingen tar for seg bruk av DU som avhengig pronomenform i 2. person entall, slik den realiseres i talemålet til unge språkbrukere i Aust-Agder. Her kan en få høre at «det var koselig å snakke med du» og lignende uttrykk.

Avhandlingen er en studie i virkelig tid, noe som innebærer at den bygger på to undersøkelser som forfatteren har foretatt med 15 års mellomrom på nøyaktig de samme stedene og med informanter i samme aldersgruppe begge ganger. Avhandlingen er dermed en trendstudie. Undersøkelsene viser hvordan språktrekket varierer og utvikler seg grammatisk og geo­grafisk i Aust-Agder. Resultatene drøftes opp mot lingvistiske forhold i dialektene og opp mot ytre sosiolingvistiske forklaringer på språkutvikling. Ved å undersøke samme fenomen to ganger kan en med større sikkerhet forklare hvordan en språklig innovasjon slår rot og sprer seg til stadig nye språkbrukere. Avhandlingen viser hvordan det har gått med DU i de åra som skiller undersøkelsene.

 

Elin Gunleifsen (f. 1976) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.