Sandøy, Helge o.fl. (red.) - Den fleirspråklege utfordringa

  • 210,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Språket har ei sterk symbolsk makt, og det blir brukt av nasjonalstaten til åskape orden, einskap og stabilitet. Variasjon og fleire språk skaper usikker-heit om ideal, om grenser og om hegemoni. Siste tiåra har samfunna våre fåttfleire språkgrupper, og vi er pålagde å gi minoritetane vilkår for å bevare ogutvikle særdraga sine, språket sitt og kulturen sin. Det gamle verdsbiletet vårtstemmer derfor ikkje lenger.Denne boka tek opp spørsmål som er aktualiserte av den moderne inter-nasjonaliseringa: språklege rettar og plikter, identitetsdanning og ideologiskeideal om individualitet, holdningar til innvandrarar som snakkar språket vårt,og den sosiale og økonomiske gevinsten ved å la elevane få utvikle morsmåletsitt. Artikkelforfattarane kjem frå fleire land og arbeider innafor område somspråkvitskap, språkkultur og språkpedagogikk: Jannis Androutsopoulos,Sigve Gramstad, Jon Erik Hagen, Lars Anders Kulbrandstad, Pia Quist, HelgeSandøy, Stephen J. Walton og Eddie Williams.

Redaktørane av boka arbeider i prosjektet Den nye norsken. Norsk språk inærkontakt med andre språk(ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen).

ISBN 978-82-7099-387-1, 136 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt: 0,34 kg, publiseringsår 2004

Se innhold her.