Helsvig, Kim Gunnar - Elitisme på norsk

Helsvig, Kim Gunnar - Elitisme på norsk

  • 365,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Det Norske Videnskaps-Akademi 1945-2007 (DNVA)

Det Norske Videnskaps-Akademi har i etterkrigstiden vært preget av sin nedarvede ambisjon om å være et lokomotiv for utviklingen av norsk forsknings- og vitenskapsliv. Dette har lagt føringer både på selvforståelsen som en apolitisk og elitistisk institusjon hevet over den daglige politiske strid, og på institusjonens utvikling etter 1945 i møte med et politisert norsk forskningslandskap i sterk vekst og endring. Elitisme på norsk handler i forlengelse av dette om hvordan Akademiets tradisjonelle fokus på å fremme den politisk uavhengige og grunnleggende forskningen - etter hvert og på ulike måter - kom til å brytes med politisk-administrative ønsker om å mobilisere forskersamfunnet for mer definerte målsettinger. På denne måten kan også historien om Akademiets varierende gjennomslag og status bidra til å kaste et mer generelt lys over norsk forsknings- og vitenskapshistorie fram til begynnelsen av 2000-tallet.

Kim G. Helsvig er dr.art. og historiker. Forholdet mellom vitenskap og politikk står også i fokus i hovedopp&shy