Sørvoll/Korsvik/Helle (red.): Kollektive bestrebelser

Sørvoll/Korsvik/Helle (red.): Kollektive bestrebelser

  • 375,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen


I boka «Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen» slår vi et slag for samfunnsorientert, analytisk og empirisk informert historieskriving i jubilantens ånd.

Kjeldstadli har levert sentrale historiefaglige bidrag om teori og metode, kollektiv folkelig organisering, innvandring, arbeiderhistorie og Oslo på første halvdel av 1900-tallet. Han har bakgrunn fra organisasjoner på venstresida, som SF/SV og den internasjonale Attac-rørslas arbeid for en alternativ globalisering basert på reelt demokrati og vanlige folks interesser.

I «Kollektive bestrebelser» er vi i likhet med Kjeldstadli opptatt av kollektiv folkelig handling på lokalt-, nasjonalt- og transnasjonalt nivå. Bidragene i boka er historiske fagartikler som reflekterer hans interesse for arbeiderbevegelse og kollektive bestrebelser mer generelt. Forfatterne er faghistorikere eller samfunnsvitere som er kollegaer, venner og studenter av Knut.

 


Vi anbefaler også