Sørvoll/Korsvik/Helle (red.): Kollektive bestrebelser

Sørvoll/Korsvik/Helle (red.): Kollektive bestrebelser

  • 415,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen


I boka «Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen» slår vi et slag for samfunnsorientert, analytisk og empirisk informert historieskriving i jubilantens ånd.

Kjeldstadli har levert sentrale historiefaglige bidrag om teori og metode, kollektiv folkelig organisering, innvandring, arbeiderhistorie og Oslo på første halvdel av 1900-tallet. Han har bakgrunn fra organisasjoner på venstresida, som SF/SV og den internasjonale Attac-rørslas arbeid for en alternativ globalisering basert på reelt demokrati og vanlige folks interesser.

I «Kollektive bestrebelser» er vi i likhet med Kjeldstadli opptatt av kollektiv folkelig handling på lokalt-, nasjonalt- og transnasjonalt nivå. Bidragene i boka er historiske fagartikler som reflekterer hans interesse for arbeiderbevegelse og kollektive bestrebelser mer generelt. Forfatterne er faghistorikere eller samfunnsvitere som er kollegaer, venner og studenter av Knut.


Innhold

Forord

Jardar Sørvoll, Trine Rogg Korsvik og Idar Helle
Innledning: Politisk, samfunnsorientert og analytisk historieskriving med vanlige folk i sentrum
Knut Kjeldstadli: en kort og ufullstendig biografi
Engasjement, politikk og analyse
Artiklene i boka – kort fortalt

Jan Eivind Myhre
Arbeid – Respekt – Glede
Arbeidets primat
Respekt for historien og mennesker i fortiden
Gleden ved historikerens arbeid

Hilde Sandvik
Tre lærestykker om motstand
Observatøren: Matros Trosner
Bersvein Hansen Bersveinstugun, saksøkeren
Aksjonistene: Borgunds allmue
Lærestykker

Einar Terjesen
Marcus Thrane – demokratiforkjemper og arbeiderleder
Arbeiderforeninger
«Enighed gjør stærk»
«Frigjøre Arbeider fra Kapitalens Tyranni»
«Arbeiderne tiligemed dem, der ville slutte sig til dem»

Jorunn Bjørgum
Martin Tranmæl, Moskva-tesene og storstreiken i 1921
Moskvatesene
Storstreiken
Tranmæls perspektiver
Retrett
Politisk oppgjør
Konklusjon

Steinar Stjernø
Bevegelse i motvind: fagbevegelsen i Italia
Historisk arv
Dagens fagbevegelse
Faglige og politiske utfordringer
Avslutning

Tore Linné Eriksen
«The spirit of Marikana» – et vendepunkt i sørafrikansk fagbevegelse?
Kampen mot apartheid
Kompromisser eller elitepakt?
På vei mot Marikana
De dramatiske augustdagene
Hva har skjedd etter 2012?
Det politiske landskapet
Motsetninger i fagbevegelsen
Hvor går veien videre?

Idar Helle
Stålhjertene i Lorraine – Politiske årsaker til tilbakeslaget for arbeidernevegelsen i Frankrike omkring 1980
Stålunionen og arbeiderbevegelsen
Industrisosialismen i Fellesprogrammet
Et ideologisk våpen blir til
Krisen i europeisk stålindustri
Longwy, i stålets hjerte, 1979
Etter stålet

Trine Rogg Korsvik
LO og seksuell trakassering 1985–2017: Fra mobbing på jobben til «Me Too»
Hvorfor studere LO og seksuell trakassering?
Kjønnskonflikter på LO-kongressene
1980-tallet: Seksuell trakassering som mobbing på jobben
1990-tallet: kjønnsmaktperspektiver inn i debatten
Passiv ledelse etter 1997?
Vedtak i 2005 om å bekjempe seksuell trakassering i egen organisasjon
Hvorfor fraværet av åpen konflikt?
Et ikke-anerkjent problem
Taushet som motstand
«Me Too»-kampanjen
Kollektive bestrebelser for å få slutt på seksuell trakassering

Ingar Kaldal
Skogsarbeideren – ekte og flertydig
Slitets helter
I skogen, i industrisamfunnet – og moderniteten
Typisk og utypisk proletar
Arbeidets verdi
Drønn fra dalen
Tøff og hensynsløs
Øm og omsorgsfull
I dans med makta
Øksas klang – i mang slags sang

Per Bonde Hansen
En smak av uorganisert kapitalisme
Arbeidsgivere og kollektiv handling: en mangel i historieforskningen
En ny form for utleie
«Usmakelig kapring». De organiserte arbeidsgiverne og utleie­firmaene
En ukontrollerbar konkurrent
Frykt for aksjoner
Organisert kamp om ressursene
Solidarismens hovedspor: Boikott
«Som du ser lønner det seg å holde sammen»
Friere kamp om ressursene

Hilde Gunn Slottemo
Mellom paternalisme og politisk protest
Tidsbilder fra Trøndelag
Det nordtrønderske målet: by og land, hand i hand
Det politiske kompromisset: forskjellenes usynlighet
Alle direktørens menn
Avslutning: Mot en ny samfunnskontrakt

Hallvard Tjelmeland
Klasse eller region. Spenninga mellom sosialisme og regionalisme i nordnorsk arbeidarrørsle
Nordnorsk sosialisme – klasseallianse og etnisk mobilisering
Den nordnorske regionalismen og arbeidarrørsla fram til andre verdskrigen
Integrasjonsregionalisme i klassekompromissets tid
Seinmodernitetens motstandsregionalisme utfordrar klassekompromisset
Nord-Norge som merkevare i konkurranseregionalismens tid
Frå klasse og region til region som klassesubstitutt

Margaretha A. van Es
Islamsk Kvinnegruppe Norge: Idrettsgruppa som ble forkjemper for muslimske kvinners rettigheter i Norge (1991–2005)
Fra aerobicsgruppe til landsomfattende kvinneorganisasjon
Å styrke muslimske kvinners stilling i det norske samfunnet
Kampen mot tvangsekteskap
Retten til å bruke hijab
Slutten på IKN
Konklusjon

Jonas Bals
Historiens nytte – eller historiens skraphaug? Om nytten en tillitsvalgt anno 2018 kan ha av å lese Kjeldstadlis «Jerntid»
Forstå og forandre
En historiebevisst arbeiderbevegelse
1. Boka lærer oss at arbeiderklassen ikke er noe som «er», men aktivt må skapes
2. Boka viser at historien var og er en åpen prosess, der menneske­lige handlinger er avgjørende
3. Alt var ikke bedre før – tvert imot
Fremtiden er ikke hva den engang var

Jan Messel
«Arbeiderbevegelsen» i arbeider­bevegelsens historie
Arbeiderbevegelsens historie
Institusjoner og verdier
Fortellingens kraft
Nye tendenser
Hva nå?

Jardar Sørvoll
Det norske 1980-tallet som historie. Refleksjoner om tidsånd, politisk opposisjon og bruddpunkter
Samtidshistoriske fortolkninger av den politiske utviklingen på 1980-tallet
Brudd og kontinuitet: Hva skjedde egentlig under Willoch og Brundtland?
Tidsånd: historikeren som fortolker eller dommer?
Politisk opposisjon og alternative perspektiver
Aktører, strukturer og årsaksforklaringer
Avslutning: En analytisk samtidshistorie på nasjonalt nivå?

Andreas Bieler
Austerity and Resistance: the struggle for public water in Europe
Long history of water struggles
The unique quality of water
Broad alliance of actors at European as well as national level
Conclusion: moving towards the commons?

Darragh Golden
Globalization, Nationalism and Mobilizing Transnationalism
Introduction
Globalization, Neoliberal Hegemony and the Great Recession
Nationalism across the Ages: A Gramscian Interpretation
Mobilizing Transnationalism: Challenges and Prospects

Bidragsytere

Tabula Gratulatoria


ISBN 978-82-8390-000-2, 332 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,7 kg, publiseringsår 2018, språk: bokmål, nynorsk, English 


Vi anbefaler også

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid