Rogan, Bjarne: Fra Hidra til nordsjøbankene

Rogan, Bjarne: Fra Hidra til nordsjøbankene

  • 373,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert. Frakt beregnes ved kassen.


Denne boka behandler kyst- og nordsjøfiskerier med utgangspunkt fra Sørvestlandet. Her dokumenteres i bilder og ord tradisjonelle fiskerier slik de fortsatt drives av små fiskeskøyter ute på Revet, eller bankene ute i Nordsjøen: tråling etter reker og etter konsum- og industrifisk, og det gamle pilkefisket etter torsk. I boka følges også mannskapets heimefiske etter hummer og krabbe i området fra Lista til Siragrunnen. Boka gir et nærbilde av livet om bord og av skøyta som arbeidsplass. Her skildres materielle forhold, fiskernes bruk av gammel og ny teknologi og teknologiens konse-kvenser, deres kunnskaper om ressursene, om kart og navigering, om havbunnen, om vrak og trålheft, om vær, vind og andre uberegnelige krefter, og deres syn på markeder og økonomi, på fortid og fremtid. Gjennom 150 fotografier og en tekst der fiskerne selv kommer til orde får leseren bli med en skøyte ut på feltet og oppleve alt fra slingring og pumpelukt, lite søvn og hardt fysisk arbeid, til bekymringen over en revet trål og gleden over et godt trålhal eller fulle teiner. Boka avsluttes med en oppsummering av en del hovedtemaer, som yrket og arbeidsplassen, fiskernes kunnskapsgrunnlag, og teknologiske og økonomiske tilpasninger.

Foranledningen til denne boka går tilbake ter hadde for vane å forsvinne i perioder på våren og forsommeren. Når han dukket opp igjen, fikk vi høre at han hadde vært på Revet, et mildt sagt ukjent sted for student kretsen i Oslo, og pilket torsk. Når våren kom og studiene tillot det, dro han hjem til Hidra i Vest-Agder og hyrte på en av skøy- tene. Det var hans studiefinansiering, og den fortonet seg atskillig mer eksotisk enn hans filologkameraters sommerjobber. Og vi skjønte at torskepilkingen på Revet var mer enn en sommerjobb - det var nærmest en besettelse.

En god del år senere fikk jeg anledning til å bli med hans bror Alf ut i Nordsjøen. Alf var blitt skipper og medeier i skøyta Garmy. Men dette var i midten av 1980-åre- ne, og på den tiden var det få som fortsatte med det gamle pilkefisket. Det ble ikke noe av det etterlengtede møtet med et tradisjo- nelt torskefiske, men det ble turer med trå ling etter reke og industrifisk i stedet. Jeg gjorde en del notater og opptak, og mening- en var å skrive om fiskeriene. Men av

Oslo/Søgne, mai 1995 Bjarne Rogan

I 1993 var tiden moden for et nytt forsøk. Nå hadde Garmy gjenopptatt pilkingen, så det ble turer med reke- og industri fisktråling og torskepilking, og med heime fiske etter krabbe, hummer og torsk inni mellom. Feltarbeidet har pågått i perioder fra høsten 1993 til våren 1995.

En stor takk går til fiskerne på Garmy - Alf Ulland, Ernst Larsen og Sivert Sivertsen - og til øvrige informanter på Hidra, med Georg Ulland i spissen. Uten deres åpenhet og meddelsomhet hadde denne undersøkel sen aldri blitt gjennomført. Flere har hjulpet på forskjellige måter, med alt fra råd om manus til korrektur og praktisk tilrette legging; en takk til Leif Arne Ulland, Liv Solnør Rogan og Anne Stovner. Torill Sand har utført tegnearbeid og Arthur Sand, som har vært med på feltarbeidet, har stått for fotografering og billedredaksjon. En hjerte lig takk fortjener også de som har bidratt økonomisk til publisering av boka: Flekke fjord Sparebank, Sparebanken Rogaland, Flekkefjord kommune og Norsk kulturfond.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid