Rogan, Bjarne - Fra Hidra til nordsjøbankene

  • 333,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Denne boka behandler kyst- og nordsjøfiskerier med utgangspunkt fra Sørvestlandet. Her dokumenteres i bilder og ord tradisjonelle fiskerier slik de fortsatt drives av små fiskeskøyter ute på Revet, eller bankene ute i Nordsjøen: tråling etter reker og etter konsum- og industrifisk, og det gamle pilkefisket etter torsk. I boka følges også mannskapets heimefiske etter hummer og krabbe i området fra Lista til Siragrunnen. Boka gir et nærbilde av livet om bord og av skøyta som arbeidsplass. Her skildres materielle forhold, fiskernes bruk av gammel og ny teknologi og teknologiens konse-kvenser, deres kunnskaper om ressursene, om kart og navigering, om havbunnen, om vrak og trålheft, om vær, vind og andre uberegnelige krefter, og deres syn på markeder og økonomi, på fortid og fremtid. Gjennom 150 fotografier og en tekst der fiskerne selv kommer til orde får leseren bli med en skøyte ut på feltet og oppleve alt fra slingring og pumpelukt, lite søvn og hardt fysisk arbeid, til bekymringen over en revet trål og gleden over et godt trålhal eller fulle teiner. Boka avsluttes med en oppsummering av en del hovedtemaer, som yrket og arbeidsplassen, fiskernes kunnskapsgrunnlag, og teknologiske og økonomiske tilpasninger.