Danielsen/Alteren (red.): Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis

Danielsen/Alteren (red.): Erfaring som kunnskapskilde i profesjonspraksis

  • 335,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


En vitenskapelig antologi


Erfaring som kunnskapskilde til profesjonspraksis henvender seg til alle som er opptatt av profesjonskunnskap og -praksis.

Mange profesjonsutøvere opplever erfaringer fra egen og andres utøvelse som en viktig og nødvendig kunnskapskilde. Gjennom daglig arbeid sammen med kollegaer og gjennom fortellinger om hendelser bearbeider og klargjør utøverne sine inntrykk. Slik lærer de bestemte måter å tenke og handle på som er tilpasset den spesifikke praksisens fagområde. Denne kunnskapsutviklende siden ved profesjonsutøvelse er lett å overse.

I denne antologien drøftes sentrale temaer knyttet til kunnskapsutvikling via erfaringer. Gjennom eksempler fra ulike praksisområder belyses faglige og metodiske utfordringer og muligheter for denne formen for kunnskapsutvikling. Anto­logien viser også hvordan fortellinger får en sentral plass i en slik kunnskapsutvikling.