Garmann/Ommundsen (red.): Danne og utdanne

Garmann/Ommundsen (red.): Danne og utdanne

  • 310,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Litteratur, språk og samtale


Hvordan kan vi som formidlere og lærere hjelpe barn og unge til å bli kompetente lesere og språkbrukere?

Både Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016), Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen (Kunn­skapsdepartementet 2016), og NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser (Ludvigsen-utvalget, Kunnskaps­departementet 2015) vektlegger behovet for at barn og unge blir bedre tekstlesere og får styrket sin språkkompetanse. Den boka du nå holder i hånden, Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale, handler om hvordan positive leseopplevelser i vid forstand kan få både barn, ungdom og voksne til å vokse og utvikle seg, og hvordan barnehagen og skolen kan legge til rette for slike positive tekstopplevelser.

Lystbetonte erfaringer med et bredt utvalg av ulike tekster bidrar både til å utvikle tekstkompetansen og motivasjonen til å lese mer. I møte med tekster utvikles og utvides språket og formuleringsevnen, vi kan få ny innsikt og kunnskap, vi kan utvikle vår sosiale kompetanse, og vi kan forstå oss selv og andre bedre. Denne boka gir mange innspill til hvordan barnehagen og skolen kan bruke tekstarbeid til både å «utdanne og danne» (Kunnskapsdepartementet 2016). Til sammen belyser bidragene hvordan lignende tekstarbeid kan være nyttig for barn i alle aldre, og at barnehagelærere og grunnskolelærere kan ha glede av å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

 

ISBN 978-82-7099-881-4, 229 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,7 kg, publiseringsår 2017, språk: bokmål