Iddeng, Jon W. (red.) - Antikke samfunn i krig og fred

Iddeng, Jon W. (red.) - Antikke samfunn i krig og fred

  • 375,00 kr
    Enhetspris per 
Avgift inkludert.


Denne boken er et festskrift til professor Johan Henrik Schreiner i forbindelse med hans 70-årsdag. Den består av en samling artikler om krig, konflikt og fredsslutninger i antikken. Krigen er alle tings mor, kunne det hete da, og mens verdenslitteraturen ofte fører sin stamtavle tilbake til Homer og hans beskrivelse av Trojanerkrigen, fører historiefaget sin tilbake til Herodots og Thukydides? verker om perserkrigene og Peloponneserkrigen. Fascinasjonen for greske bystaters borger- og krigerkollektiv og store generaler som Alexander og Caesar har dessuten holdt seg godt i to tusen år. Denne boken vil forhåpentligvis bidra til videre interesse. Her vil man finne belyst mange sider ved antikke samfunns forhold til krig ? både svært omdiskuterte og nye, lite omtalte. Bidragene strekker seg fra Assyrerriket ved jernalderens begynnelse til det seinantikke Romerriket. Artiklene er ført i pennen av antikkhistorikere, arkeologer og klassiskfilologer ved norske og danske universitet. De er skrevet også med tanke på et alminnelig interessert publikum og bør kunne interessere både leg og lærd.