Hjukse, Liv - Fagdidaktikk i heimkunnskap

Hjukse, Liv - Fagdidaktikk i heimkunnskap

  • 217,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Det er behov for fornying av arbeidsmåtene i heimkunnskap om faget skal kunne forsvare sin plass i skolen og være et fag som fungerer i den tida vi er inne i nå. L97 legger stor vekt på elevenes egen aktive læringsprosess i arbeidet med fagene. Det heter i læreplanen at elevene selv må få være aktive og skapende i læringsarbeidet. Læreplanens vektlegging på vurderingens veiledende funksjon er en annen vesentlig side ved L97. For elevene innebærer vurderingen en integrert del av læringsarbeidet. L97 forutsetter at læreren blir mer tilrettelegger og veileder, i mindre grad formidler når læreplanen skal settes ut i livet. Fagdidaktikk tar for seg hva som blir konsekvensene for arbeidsmåtene i heimkunnskap av L97s visjoner om organisering av opplæringen med tanke på livslang læring. En slik organisering krever at elevene settes i stand til å ta ansvar for egen læring. Forfatteren retter søkelys et mot de problemstillinger og spørsmål som melder seg når en skal innarbeide en opplæring i heimkunnskap som speiler læreplanens ideer om arbeidsmåter i skolen.Liv Hjukse er førstelektor i heimkunnskap ved Høgskolen i Tromsø, avdeling for lærerutdanning. Hun har lang praksis fra grunnskolen og fra lærerutdanningen. Arbeidsområdene er i dag grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning i heimkunnskap. Forfatter av Mål og metode i heimkunnskap, Novus forlag 1997.