Jahr, E.H./Ove Lorentz (red.) - Syntaks/Syntax

Jahr, E.H./Ove Lorentz (red.) - Syntaks/Syntax

  • 301,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Syntaksbindet i serien Studier i norsk språkvitenskap/Studies in Norwegian Linguistics er redigert etter de samme prinsipper som bind 1-3 (Fonologi/Phonology 1981, Prosodi/Prosody 1983, Morfologi/ Morphology 1985). Syntaks/Syntax omfatter 22 artikler av i alt 19 forskere, i tillegg innledning og bibliografi over norsk syntaks ved redaktørene. Artiklene spenner i tid fra 1847 til 1988, og viser sentrale lingvistiske teoriretninger anvendt på norsk språkmateriale. 13 artikler er skrevet på norsk, 9 på engelsk. Følgende forskere er representert i dette bindet: John Ole Askedal, Valerij P. Berkov, Einar Bruaas, Kirsti Koch Christensen, Bernt Fossestøl, Thorstein Fretheim, Jan Terje Faarlund, Per-Kristian Halvorsen, Eskil Hanssen, Lars Hellan, Ernst Håkon Jahr, Alfred Jensen, Svein Lie, Einar Lundeby, Knud Knudsen, Trygve Knudsen, Olav Næs, Leif Sletsjøe, Knut Tarald Taraldsen. Studier i norsk språkvitenskap/ Studies in Norwegian Linguistics 4.