Vorren, Ørnulv: Reindrift og nomadisme i Helgeland 1

Vorren, Ørnulv: Reindrift og nomadisme i Helgeland 1

  • 166,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Reindrift og nomadisme i Helgeland er en dokumentasjon av reinnomadismen i Helgeland fra århundreskiftet og fram til okkupasjonen i 1940. I denne perioden beholdt nomadismen sitt tradisjonelle mønster i bruken av beiteområder, flytninger, kalvingsplasser, boplasser osv. Innsamlingen av materiale ble påbegynt i 1962 og besto vesentlig av intervjuer av Helgelands reindriftssamer og studier av arkivstoff og litteratur. Arbeidet er således en formidling av informantenes tradisjoner og yrkeskunnskap. Krigsårene og seinere inngripende hendinger i Helgeland-samenes livsform, førte med seg sterke endringer i driftsmønster, økonomi og sosiale forhold. Det er derfor viktig at den tradisjonelle driftsformen som beror på generasjoners tilpasning til landskap og bosetning, nå dokumenteres i den foreliggende publikasjon. Den fremstår av praktiske grunner som to særskilte bind, men de må brukes sammen da teksten og kartmaterialet utfyller hverandre. Bind I, tekstbindet, inneholder også en oversikt over reindriftens historie i Helgeland samt en innledende orientering.
Professor dr. Ørnulv Vorren har vært ansatt ved Tromsø Museum som konservator fra 1949 og som professor i samisk etnografi ved Universitetet i Tromse siden 1970. Hans arbeidsplass har hele tida vært ved Tromsø Museum som leder av Samisk-etnografisk avdeling som han har bygd opp.

Han ble pensjonert mars 1986. Avdelingens arbeidsområde har vært forskning og formidling av samisk kultur på grunnlag av innsamlet dokumentasjonsmateriale.

Blant avdelingens forskningsoppgaver er samisk reindrift og nomadisme sentrale emner. I 1962 publiserte således Vorren-Finnmarksan nes noma disme i et tekstbind og et kartbind. Det er en dokumentasjon av nomadis men slik den artet seg for reindriftssamene i Finnmark i årene 1953 til 1957. -Reindrift og nomadisme i Helgeland» er en tilsvarende dokumentasjon av reinnomadismen i Helgeland fra århundreskiftet og fram til okkupasjonen i 1940. I denne perioden beholdt nomadismen sitt tradisjonelle mønster i bruken av beiteområder, flytninger, kalvingsplasser, boplasser etc.

Innsamlingen av materiale ble påbegynt i 1962 og besto vesentlig av intervjuer av Helgelands reindriftssamer og studier av arkivstoff og littera tur. Arbeidet er således en formidling av informantenes tradisjoner og yrkeskunnskap.

Krigsårene og seinere inngripende hendinger i Helgeland-samenes livs form, førte med seg sterke endringer i driftsmønster, økonomi og sosiale forhold. Det er derfor viktig at den tradisjonelle driftsformen som beror på generasjoners tilpasning til landskap og bosetning, nå dokumenteres i den foreliggende publikasjon. Den fremstår av praktiske grunner som to sær skilte bind, men de må anvendes felles da teksten og kartmaterialet utfyller hverandre. Bind I, tekstbindet, inneholder også en oversikt over reindriftens historie i Helgeland samt en innledende orientering. Bind II inneholder en kartmes sig fremstilling av driftsområder, flytninger, kalvingsplasser og boplasser.
Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid