Broch, I./E. H. Jahr- Russenorsk - et pidginspråk i Norge

Broch, I./E. H. Jahr- Russenorsk - et pidginspråk i Norge

  • 170,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Russenorsk kalles det hjelpespråket som blei brukt mellom nordmenn (bumenn, samer og kvener) og russere i Nord-Norge i den såkalte pomorhandelen, fram til den russiske revolusjonen i 1917. I denne boka legger forfatterne fram resultatene fra et forskningsprosjekt som kaster nytt lys over dette eneste relativt godt kjente pidginspråk i Norden. Ved sida av å gi en beskrivelse av fonologi, morfologi, syntaks og vokabular, drøfter forfatterne også hvordan språket er oppstått og blitt utvikla. For første gang blir bruken av russenorsk her behandla i ei brei språksosiologisk ramme. I tillegg bak i boka finner en samla alle de russenorske tekstene som er kjent i dag, og ei fullstendig russenorsk ordliste. Annen utgave er ajourført med nye tekster og referanser. Tromsø-studier i språkvitenskap 3.