Nordområdebiblioteket

Nordområdene har havnet i sentrum for både norsk og internasjonal politikk siden årtusenskiftet. Issmeltingen i Arktis kan gjøre petro­leumsressurser i området lettere tilgjengelig og åpne nye transportruter. Dette kan gi grunnlag for både nye konflikter og allianser mellom statene. I Norges nordlige nærområder er det utsikter til stor­stilt petroleumsutvinning, særlig på russisk sokkel. Norge og Russland er allerede innvevd i flere samarbeidsordninger i nordområdene, f.eks. innenfor fiskeriforvaltning og miljøvern. Nordområdepolitikk er både internasjonal storpolitikk, regionalt Barents­samarbeid og innenrikspolitisk satsing i nord. Bokserien Nordområde­biblioteket gir forskningsbaserte innspill til debatten på alle disse områdene. Serieredaktører er Geir Hønneland og Lars Rowe, Fridtjof Nansens Institutt.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 6): Could not find asset snippets/sh_cfm-collection-snippet.liquid